O metodě

Co je to Dornova metoda pro zvířata? Jak probíhá terapie a jak pracuje terapeut Dornovy metody?

Terapie pro koně

Co je to Dornova metoda pro koně? Pro jaké potíže se používá a jak samotná terapie probíhá?

Terapie pro psy

Jaké jsou indikace Dornovy metody pro psy? Co je pomocí terapie možné napravit a co od terapie čekat?

O mně

Terapeutka Dornovy metody pro zvířata

Ke zvířatům mám velmi kladný vztah už od malička a tak volba střední školy byla jasná – zemědělská škola obor agropodnikání, směr chov koní a jezdectví.
Koně mě vždy fascinovaly svou ušlechtilostí, ladným pohybem a psy mě také provází celým životem. Pro mě jsou to parťáci, bez kterých bych si život neuměla představit.
K Dornově metodě a k myšlence, že bych chtěla dále pomáhat mě přivedla naše labradorka Sendy, která během pár dní úplně ochrnula. Z kliniky nám ji dávali jako úplného ležáka, který nezvedl ani hlavu. Doporučili nám každé dvě hodiny cvičit… a tak jsme cvičili a já hledala možnosti jak ji dále pomoct a urychlit její rekonvalescenci.
Dozvěděla jsem se o Dornově metodě a tak jsme kromě posilovacího a protahovacího cvičení dělaly i dornovku. Během půl roku cvičení se Sendynka i díky ní postavila na nohy a zase běhá. Tato zkušenost mi ukázala nový směr mého života.
Začala jsem se vzdělávat na kurzech Dornovy metody abych mohla i já pomáhat dalším zvířátkům.
Zvířata jsou úžasní učitelé, kteří mě učí pokoře k jejich tělu a trpělivosti…

Velké poděkování patří Andree Dunové, za to že mě naučila jak pracovat se psy a pokoře k jejich tělu.
Dále Lence Popkové, která je lektorkou koňských kurzů Dornovy metody.
V neposlední řadě děkuji za cenné rady Evě Zichové, která mě k Dornově metodě přivedla.

Ceník

* Uvedená cena je za samostatné baňkování (jinak je součástí terapie).

O metodě

CO JE TO DORNOVA METODA?

Je to jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Tato terapie se provádí při pohybu ošetřovaného. Pohybem se zapojí do činnosti svalový aparát. Svaly za pohybu nevytvářejí ochranu, ale aktivně spolupracují. Sval se upíná prostřednictvím šlachy na kost nebo z ní odstupuje. Při práci svalů je zapojena do pohybu i celá kosterní soustava. Aktivní pohyb umožní terapeutovi přirozenou manipulaci s tělem ošetřovaného. Jemným tlakem prstů či dlaně působí na kosti a klouby. Navrací a usazuje je do správné polohy.

Dornova metoda nepůsobí jen na klouby

Doteky terapeuta zároveň ošetřují okolní tkáně. Po nápravě kostního podkladu dochází ke zlepšení funkce celého těla, což se projeví ve svalech, pojivových tkáních, podkoží a kůži, ale i ve funkci všech orgánů. Dochází k obnově proudění energií i na buněčné úrovni, buňky jsou zásobeny kyslíkem a živinami. To zlepšuje funkci látkové výměny a zrychluje regeneraci tkání i nervových drah.

Jak pracuje terapeut Dornovy metody?

Terapeut k práci využívá zejména své ruce jako nejcitlivější nástroj. Důležitá je hmatová dovednost a znalosti anatomie, díky kterým dokáže správně vyhodnotit polohu kostí a následně je vrátit na fyziologické, správné místo. Pohyby a doteky vkládá terapeut informace do pojivových tkání a spouští signál k činnosti svalů. Zaměstnané svaly umožní s opěrným aparátem volně a nenásilně manipulovat. Hmat a cit terapeuta dokážou odhalit problémy v jejich počátku, kdy se ještě neprojevují změnou pohybových vzorců. Jejich včasným odstraněním lze předcházet rozvoji nemocí opěrného aparátu.

Pozice rukou a posloupnost jednotlivých hmatů

Při provádění Dornovy metody je velmi důležité dodržet pracovní postup. Metodika Dornovy metody byla zpracována na základě znalostí biomechaniky těla a každý hmat má své opodstatnění. Vynechání hmatů či nedodržování postupu snižuje účinky této terapie. Proto zodpovědní terapeuti nevynechají jediný hmat a pečlivě ošetří všechny klouby a kosti v metodikou daném postupu.

Pro koho není ošetření Dornovou metodou vhodné?

Dornova metoda je vhodná pro všechna zvířata, avšak v některých níže uvedených případech není ošetření vhodné.
Dornovu metodu je třeba provádět se zvýšenou opatrností ve spolupráci s veterinárním lékařem, případně ošetření odložit a nejprve vyléčit primární onemocnění.
Dornova metoda nesmí být provedena v následujících případech:
– poúrazové stavy, kdy hrozí riziko či došlo ke vzniku zlomenin
– poúrazové stavy, kdy došlo k zhmoždění či narušení svalu
– otevřené rány, vředy, píštěle
– březost
– akutní zánětlivé onemocnění jakéhokoliv orgánového sytému
– infekční onemocnění (zvracení, průjmy, kašel,…)
– rakovina

*zdroj: dornovametodazvirata.cz


Dornova metoda pro koně

Nejčastěji se u koní setkáváme s posuny v pánvi, křížové kosti, s posuny obratlů v bederní páteři, posuny ocasních i krčních obratlů, s nesprávným nasazením týlní kosti na první krční obratel, s předsunutím jednoho či druhého ramene v rámci kompenzace nerovnosti od zádě, ztuhlostí v oblasti lopatek a bolestivostí v okolí kyčelních kloubů.
Významnou roli v posunech kostí v těle koně hrají také operační zákroky, zejména pokládání koně do operační polohy. Tyto úkony probíhají v sedaci a často také současně i v myorelaxaci koně. V tu chvíli jsou vyblokovány svalově ochranné mechanismy, kontrolující uložení kostí. Kosti v těle koně se mohou sekundárně posouvat také následkem stahování fascií po operacích, nebo po velkých ranách v měkkých tkáních.

Dokáže pomoci Dornova metoda při kulhání, psychických potížích i bolesti páteře u koní?

Následkem všech výše vyjmenovaných příčin posunů si majitel koně často stěžuje na:

  • zhoršenou jezditelnost koně
  • kulhání
  • bolestivost ve hřbetě koně
  • psychické poruchy dosud jinak charakterového koně
  • změnu pohybových kvalit
  • nespolupráci ze strany koně apod.

Dornova metoda pro koně pracuje s posuny kostí, uvádí kosti do fyziologické polohy a velkou mírou přispívá k harmonizaci těla, ale i psychiky koně.

Dornova metoda pro psy

Dornova metoda pro psy navozuje nejen balanci v pevné složce, ale také významně ovlivňuje psychiku zvířete, kdy po fyzické úlevě nastává i úleva psychická. Mezi nejčastější problémy, které dokáže Dornova metoda pro psy řešit patří nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti, ztuhlost psího těla a další kombinované problémy psího kosterního aparátu. Pomocí Dornovy metoda je celostně ošetřena psí páteř, klouby a měkké tkáně a jsou usazeny všechny složky kosterní soustavy do správné fyziologické polohy.

Baňkování

S Dornovou metodou úzce souvisí i baňkování kritických míst na páteři, pokud se nějaká objeví. Pro baňkování je nutno lokálně vyholit srst v oblasti hřbetu. Počítejte, prosím, s touto možností, pokud to stav vašeho pejska nebo koně bude vyžadovat. V zimních měsících vyholené místo vyžaduje krytí oblečkem nebo dekou. Čistě venkovní psy v zimě v případech, které nejsou akutní, nebaňkuji.

 

Kontakt

Ladislava Třasáková

Osík 200, 569 67 Osík

animaldorn@seznam.cz

AnimalDorn.cz - Ladislava Třasáková